Chịch cô nữ sinh trẻ măng cực hot, nhiên phải có nguồn gốc của nó. Chỉ cần… trong quá khứ đủ xa, Chịch cô nữ sinh trẻ măng cực hot khi có thể thu thập tất cả những nguyên mẫu này, thì sẽ có thể độc quyền tất cả các Bảo Khí trên thế giới. Chỉ có một anh hùng đáp ứng được điều kiện này ngoài Arthur và Berserker của M-N. Heracles xuất phát từ một truyền thuyết xa xưa. Trong quá khứ xa xưa, con quỷ thống trị ở Lưỡng Hà cổ đại đã thu thập kho báu trên thế giới cho mình Vì lợi ích của bản thân, cuối cùng dấn thân vào con đường tìm kiếm sự bất tử, hắn là một vị thần