Sumire có một bí mật không thể nói với ai. Bản năng của tôi thể hiện trong chuyển động của mông, và khi dải băng bung ra, ý thức của tôi bị mông chi phối, trái với ý muốn của tôi. Một ngày nọ, Sumire yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với một người đàn ông chuyển đến hàng xóm, và ý thức của Sumire bị anh ta chiếm đoạt.

Không thể cưỡng lại sự cám dỗ của em hàng xóm dáng ngon, mông to Kurokawa Sumire

Không thể cưỡng lại sự cám dỗ của em hàng xóm dáng ngon, mông to Kurokawa Sumire