Miura Sakura, trưởng câu lạc bộ bơi lội, có ý thức chính nghĩa rất mạnh mẽ, đã chọn con đường trở thành vật tế thần để bảo vệ những thành viên bị ràng buộc với quân Yankees (đầu gấu Nhật Bản). “Muốn làm thì làm với tôi.” 4P trong tủ khóa, thoa kem dưỡng da trong lớp học, tấn công bằng máy mát xa điện, và cuối cùng, đi vòng tròn trong hồ bơi nơi các thành viên câu lạc bộ khác đang luyện tập. Sakura sẽ có thể chống lại cho đến khi kết thúc?

Miura Sakura trưởng câu lạc bộ bơi lội hy sinh cơ thể bản thân chống lại sự đàn áp của đầu gấu Nhật Bản

Miura Sakura trưởng câu lạc bộ bơi lội hy sinh cơ thể bản thân chống lại sự đàn áp của đầu gấu Nhật Bản