Tag: Freya Parker

Phang lút cán em gái Freya Parker tóc đỏ xinh đẹp tinh nghịch bên hồ bơi

Phang lút cán em gái Freya Parker tóc đỏ xinh đẹp tinh nghịch bên hồ bơi, là vũ khí mà tôi có thể sử dụng." Thanh kiếm hình trụ được chia thành ba lưỡi kiếm chỉ về các hướng khác nhau và bắt đầu quay chậm. Nó cũng có thể được so sánh với một chiếc máy cắt đá xuyên qua đá cứng. "Tuy nhiên, thanh kiếm này thì khác. Nó hoàn toàn đúng, Phang lút cán em người yêu tóc đỏ xinh đẹp trong resort ngoại trừ vị Vua Anh Hùng này." Một thanh kiếm mà không ai khác có thể sử dụng... Thanh kiếm không có tên. Tôi sẽ chỉ gọi nó là Ea. ""Hmph... Đây có phải là một cuộc cạnh tranh thuần túy về sức mạnh của Bảo Khí không...?" Nếu khoảng cách