Tôi đến đòi nợ cho bố không thành lại bị con nợ lôi ra địt cho sướng lồn

Tôi đến đòi nợ cho bố không thành lại bị con nợ lôi ra địt cho sướng lồn